Chương Trình Đào Tạo SALES Ngày 27/12/2020 Tại Hà Nội ⋆ BDS NHẬT NAM

Chương Trình Đào Tạo SALES Ngày 27/12/2020 Tại Hà Nội

“Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế Nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí yếu thì thế Nước yếu rồi xuống thấp. Bởi thế các đức Thánh đế, Minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên”. (Trích TS.Thân Nhân Trung – 1442)

Trong một thế giới phẳng hiện nay, thị trường là một đại dương rộng lớn mà mỗi chúng ta phải tự “bơi” trong điều kiện khắc nghiệt, cơ hội chia đều cho tất cả, thành công chỉ đến với những người có thể biến cơ hội thành hiện thực thông qua năng lực và sự gắn kết của đội ngũ. Chương trình đào tạo “đột phá để thành công” với những kiến thức bổ ích, góp phần tạo dựng nên thành công của chính bạn. Thông qua những kiến thức được khai phá giúp bạn hoàn thiện các năng lực quan trọng trong việc lãnh đạo, phát triển doanh số, đột phá thành công.

Bạn sẽ học được những gì?

Tại sao bạn muốn học chương trình này?

Chương trình này giúp gì cho bạn?

Tất cả những thắc mắc, băn khoẳn của bạn sẽ được giải đáp trong chương trình đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *