Bến Cầu – Tây Ninh

Vị trí: Thuận Tây, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh

Diện tích: 100m2