Bến Cầu – Tây Ninh

Diện tích 29000 m²

Đất bến cầu - Tây Ninh công ty bất động sản Nhật Nam