Đất nền tại trung tâm khu phố 5, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.

  • Vị trí: Trung tâm khu phố 5, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
  • Giá:  trung bình 50-100tr/m2.
  • Chưa bán. Để làm tài sản cho Nhật Nam tương lai. Của chính gia đình chủ tịch Thúy.