Họp Cổ đông Chiến Lược Thường Kỳ Tháng 1 Năm 2021 ⋆ BDS NHẬT NAM

Họp Cổ đông Chiến Lược Thường Kỳ Tháng 1 Năm 2021

Là hoạt động thường kỳ mỗi tháng của Doanh nghiệp, ngày 05/1/2021, Bất động sản Nhật Nam tổ chức phiên họp Cổ đông Chiến lược tại văn phòng Tổng Công ty. Cuộc họp diễn ra với sự tham gia nhiệt tình của Ban Lãnh đạo, các thành viên Ban Chiến lược, Ban Cố Vấn cùng đông đủ những Cổ đông Chiến lược luôn đồng hành với Doanh nghiệp suốt thời gian qua.

Buổi họp tổng kết lại hoạt động diễn ra thời gian qua của Doanh nghiệp, công bố những chiến lược phát triển trong năm mới 2021. Đây là dịp mọi người cùng nhau phân tích, đánh giá những thành quả đạt được, cũng như các vấn đề cần xúc tiến.

Trong một tháng qua nói riêng, và một năm 2020 nói chung, Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể các thành viên là Cổ đông Chiến lược đã nỗ lực không ngừng và đạt được những thành công nhất định, đây là kết quả đáng tự hào, khích lệ tinh thần và củng cố niềm tin của các Quý cổ đông, Quý nhà hợp tác với sự phát triển bền vững của Công ty.

Năm 2021 với nhiều thách thức và cơ hội mới của thị trường nhưng với chiến lược đúng đắn, hướng đi đột phá, Công ty sẽ luôn phấn đấu để thwucj hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được Ban Lãnh đạo đề ra, để chúng ta cùng đưa Bất động sản Nhật Nam lên một tầm cao mới, xây dựng một cộng đồng thịnh vượng, tạo dựng giá trị vững bền.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *